Wyszukaj na stronie:

Biuro

pon – pt: 8:00 – 18:00

+48 22 858 78 78

Serwis

pon-pt: 8:00 – 17:00

+48 22 858 78 92

Seria Advance Optima to analizatory charakteryzujące się modułową konstrukcją. Oferują najszerszy zakres technologii analitycznych, od specjalistycznych fotometrów procesowych, do pomiarów laserowych in-line. Centralna i zdalna obsługa realizowana jest za pomocą sieci Ethernet. Seria analizatorów przeznaczona do pracy z gazami palnymi oraz w strefach zagrożonych wybuchem.

Analizatory gazów procesowych Advance Optima posiadają modułową konstrukcję, zapewniającą długoterminową niezawodność. Moduły analizatorów łączą się w dowolnych konfiguracjach, dostosowanych do indywidualnych potrzeb, a  w każdym momencie mogą być modernizowane lub rozszerzane o nowe funkcje. Seria gwarantuje łatwość podłączenia modułów do jednostki centralnej oraz prostotę obsługi skompletowanych zestawów.

Korzyści:

•Pojedyncza jednostka centralna i do 4 modułów analizatora
– ze wspólnym sterowaniem,
– ze wspólną technologią połączeń,
– we wspólnej obudowie systemowej.

•Wszystkie analizatory wykorzystują wysokowydajną technologię pomiarową
– Fotometry
– Analizatory laserowe in-situ
– Analizator zawartości tlenu z nową technologią pomiaru
– Analizatory zawartości tlenu
– Analizatory śladowych ilości tlenu
– Analizatory przewodności cieplnej
– Analizatory FID

•System modułowy: do czterech modułów analizatora, z możliwością pomiaru do 6 składników w jednym systemie

•Szeroki zakres automatycznej kalibracji z użyciem powietrza lub wewnętrznych kuwet kalibracyjnych, bez konieczności stosowania butli z gazami wzorcowymi

•Funkcja samokontroli wskazuje, kiedy wymagane są prace  konserwacyjne

•Dostępne modele zatwierdzone dla stref zagrożonych wybuchem, zgodnie z międzynarodowymi standardami takimi jak ATEX, EAC i CSA

•Wersja dla stref zagrożonych wybuchem FID, AO2040-Fidas24 Ex, do pomiaru gazów palnych w strefach 1, 2, 21, 22.

•”Safety Concept” do pomiaru gazów palnych w strefie zagrożonej wybuchem Z2.

•Interfejsy Ethernet TCP/IP, OPC serwer, protokoły PROFIBUS i Modbus.

 

Analizatory do pomiaru lotnych związków organicznych (czyli sumy węglowodorów) pracują w oparciu o ciągłą detekcję płomieniowo-jonizacyjną (FID). Metoda wymaga dostarczenia z zewnątrz paliwa i powietrza potrzebnego do spalania węglowodorów. W zależności od składu badanego gazu stosowane są różne układy poboru próbki. Układ może funkcjonować zarówno w wersji stacjonarnej jak i przenośnej.

 

Akcesoria do analizatorów LZO

Schemat układu pomiarowego z analizatorem FID

Rurki probiercze wykonane z różnych materiałów w zależności od zastosowania, temperatury i składu gazu badanego. Długość i średnica na życzenie użytkownika. Akcesoria do analizatorów LZO
Kiedy istnieje możliwość wystąpienia kondensacji wilgoci już w punkcie poboru stosowane są rurki probiercze grzane do 180 °C. Tego typu rurki współpracują z sondami przenośnymi PSP 4000H. Akcesoria do analizatorów LZO
Do najbardziej wymagających zastosowań, do poboru próbek gazów silnie zapylonych wykorzystywana jest przenośna sonda PSP 4000H. Jej zaletami są lekka, kompaktowa budowa i funkcjonalność. Wbudowany grzany element filtracyjny zapobiega wystąpieniu kondensacji w gazie procesowym. W zależ?ności od składu i temperatury gazu mo?na zastosować ró?ne typy rurek probierczych. Akcesoria do analizatorów LZO
W przypadku poboru gazu zapylonego konieczne jest użycie grzanych filtrów. W zależności od rodzaju gazu wkłady filtracyjne charakteryzują się różną porowatością (np. 2 czy 5 mm) oraz wykonane mogą być z różnych materiałów. Akcesoria do analizatorów LZO
Węże grzane z wbudowanymi filtrami pyłowymi zapobiega kondensacji węglowodorów podczas transportu próbek gazu do analizatora. Zbudowany jest z wewnętrznego przewodu z PTFE i płaszcza grzejnego zintegrowanego z końcówkami. Do węża może być bezpośrednio podłączona rurka probiercza. Na zdjęciu obok pokazany jest wąż grzany firmy JCT ze zintegrowanym filtrem pyłowym. Akcesoria do analizatorów LZO
Do funkcjonowania analizatorów sumy węglowodorów typu FID konieczne jest ciągłe zasilanie analizatora w wodór lub mieszankę wodoru z helem.
Do dwupunktowej kalibracji niezbędne są następujące gazy:

 • azot lub powietrze syntetyczne – do kalibracji punktu zerowego
 • propan (80 ppm w powietrzu syntetycznym) – do kalibracji zakresu
Akcesoria do analizatorów LZO
Butle posiadają zamontowane reduktory ciśnienia pozwalają na uzyskanie właściwego ciśnienia gazów wymaganego przez analizator. Akcesoria do analizatorów LZO

 

 

EasyLine EL3000 – seria podstawowych analizatorów firmy ABB do ciągłej analizy stężenia gazów w wielu różnych zastosowaniach.

EasyLine jest zarówno wydajną, jak i przystępną cenowo serią przyrządów, do kontroli stężenia gazów w wielu różnych zastosowaniach.

Cechy analizatorów EasyLine:

•Detektor płomieniowo-jonizacyjny
•Sprawdzone rozwiązania techniczne
•Intuicyjna obsługa za pomocą pięciu przycisków
•Fotometr UV
•Fotometr IR
•Paramagnetyczny analizator tlenu
•Elektrochemiczny czujnik tlenu
•Analizator przewodności cieplnej
•Analizator cyrkonowy śladowych ilości tlenu
•Rozbudowane funkcje autodiagnostyki
•Opcja wewnętrznego raportowania QAL3 zgodnie z normą EN 14181
•Wbudowany serwer www dla łatwego odczytu wyników przez przeglądarkę internetową
•Pierwsze analizatory spełniający nowe europejskie wytyczne EN 15267
•Obudowa typu rack 19″
•Kompaktowa obudowa IP65 do montażu na ścianie z opcją przedmuchu

Dostępnych jest kilka typów analizatorów:
Systemy EasyLine umożliwiają kombinację różnych analizatorów w jednej obudowie, co zapewnia maksymalną wydajność i optymalność ekonomiczną.

•Fotometr IR i elektrochemiczny czujnik tlenu
•Fotometr IR i paramagnetyczny analizator tlenu
•Fotometr IR i analizator przewodności cieplnej
•Fotometr UV i paramagnetyczny analizator tlenu
•Fotometr UV i elektrochemiczny czujnik tlenu

Chromatografy do oznaczania ilości związków siarki (siarkowodoru, merkaptanów, nawaniaczy) w gazie ziemnym, a także gazie LPG. Urzadzenia od 30 lat służą na świecie do monitorowania substancji nawaniających (TBM, THT, MES) w gazie przy kontroli poziomu dodatkoów zapachowych do gazu. Analizator stanowi referencyjną metodę pomiaru związków siarki w gazie ziemnym i paliwach gazowych ASTM D7493-08.

 

 

Urządzenie kompaktowe, bezobsługowe, z samoistną regulacją. Szczegółowe, przemyślane rozwiązania umożliwiają osiągnięcie optymalnych warunków chłodzenia pobranego gazu oraz uzyskanie bezpośredniego oddzielenia kondensatu dla uniknięcia zanieczyszczania gazu.

Nowy, kompresorowy, sterowany układ chłodzenia, współpracujący z wymiennikiem ciepła typu strumieniowego specjalnej konstrukcji – patent firmy M&C – gwarantują optymalne obniżenie punktu rosy do niskiej, stabilnie utrzymywanej wartości. W zwykłych warunkach instalacyjnych, stosowanie dodatkowego wstępnego urządzenia odwadniającego nie jest konieczne.

Kondensat powinien być usuwany za pomocą zintegrowanych, niewielkich rozmiarów pomp perystaltycznych SR25.2, lub opcjonalnie z zastosowaniem pułapek kondensatu AD… ew. naczyń zbiorczych TG../TK…

Prostota zastosowanej konstrukcji pozwala na korzystanie z wymienników ciepła wykonanych z różnych materiałów, zależnie od danego zastosowania. Wymienniki ciepła są zamawiane jako opcje.

Cyfrowy wskaźnik na przednim panelu urządzenia wyświetla temperaturę chłodzenia. Praca chłodnicy może być kontrolowana zewnętrznie poprzez styk alarmowy, standardowo skonfigurowany jako < + 2 °C oraz > + 8 °C.

Chłodnica gazowa ECM-1 (jednokanałowa) może być wyposażona w jeden strumieniowy wymiennik ciepła o maksymalnej przepustowości 250 Nl/godz.

Chłodnica gazowa ECM-2 (dwukanałowa) może być wyposażona w dwa strumieniowe wymienniki ciepła o maksymalnej przepustowości 150 Nl/godz. każdy.

Kompaktowa, lekka konstrukcja urządzenia oznacza prostotę instalacji oraz małe zapotrzebowanie przestrzeni.

Chłodnice gazowe ECM to urządzenia z samoistną regulacją, eksploatowane w sposób bezobsługowy.

ZASTOSOWANIE:

Chłodnica gazowa ECM firmy M&C znajduje zastosowanie w analizie gazowej przy obniżaniu punktu rosy gazów o znacznym stopniu zawilgocenia, celem nie dopuszczenia do występowania kondensacji w analizatorach. Niezwykle stabilny, obniżony punkt rosy pozwala uniknąć błędów objętościowych oraz błędów wynikających z przeszkadzającego działania pary wodnej.

PRZYKŁADOWE ZASTOSOWANIE EC-30/FD

 • Filtr ogrzewany, sonda SP210-H lub SP2000-H
 • Wąż ogrzewany 4M4/6
 • Chłodnica ECM-1G
 • Trójdrogowy zawór kulkowy 3L/PV-1
 • Pompa perystaltyczna SR25.2
 • Pompa membranowa MP47 lub MP06/12 lub N5KP
 • Filtr drobnych cząstek FP-2T-D z alarmem cieczowym LA1
 • Filtr aerozoli CLF-5 /W, opcja zależnie od zastosowania
 • Przepływomierz FM10 lub FM40, 25-250 Nl/godz.
 • Analizatory, np. PMA100

ZALETY

 • Małe wymiary, niewielki ciężar
 • Natężenie przepływu gazu 1x 250 lub 2x 150 Nl/godz.
 • Opatentowane wymienniki ciepła typu strumieniowego (Jet-Stream), trzy różne materiały jako standard
 • Punkt rosy na wylocie gazu + 5 °C ± 1 °C
 • Stabilność punktu rosy < ± 0,1 °C
 • Cyfrowy odczyt temperatury
 • Konfigurowalny styk statusu alarmowego
 • Obudowa do montażu ściennego
 • Optimum niezawodności
 • Całkowita eliminacja CFC

Opcje dla wersji podstawowej chłodnicy

ECM-1.. ECM-2..

Typ wymiennika ciepła

ECM-1G ECM-1PV ECM-1SS ECM-2G ECM-2PV ECM-2SS

Nr części

93K0140 93K0170 93K0160 97K0100 97K0110 97K0115

Materiał wymiennika ciepła

szkło Duran PVDF st. nierdzewna 316Ti szkło Duran PVDF st. nierdzewna 316Ti

Maks. natężenie przepływu gazu przez 1 wymiennik

250 Nl/godz.*** 250 Nl/godz.*** 250 Nl/godz.*** 150 Nl/godz.*** 150 Nl/godz.*** 150 Nl/godz.***

Ciśnienie gazu, maks. – bar (bezw.) 3)

2 / 3 2) 3 10* 2 / 3 2) 3 10*

Połączenie pobieranego gazu

GL18 do rurek średnica zewn. 6 mm* gwint wew. G1/4”i G1/4”i * lub 1/4”NPT ** GL18 do rurek średnica zewn. 6 mm* rurka średnica 6 mm* rurka średnica 6 mm

Połączenie kondensatu

GL/25 dla rurek średnica 12 mm *, średnica 8 lub średnica 10 mm ** gwint wew. G3/8”i G3/8”i lub 3/8 NPT ** GL25 do rurek średnica 12 mm*, średnica 8 lub 10 mm ** G3/8”i G3/8”i lub 3/8 NPT **

P przy maks. natężeniu przepływu

1 mbar 1 mbar 1 mbar 1 mbar 1 mbar 1 mbar

Przestrzeń martwa, ok.

100 ml 100 ml 100 ml 40 ml 25 ml 30 ml

Pompa perystaltyczna SR25.2

1 szt. scalona z chłodnicą, w pełni zainstalowana, nr części: 01P9125. Ciężar chłodnicy wzrasta o 0,6 kg na pompę.

* Standard, inne wersje po otrzymaniu zapytania.

** Opcja.
*** Wartości maksymalne podane w danych technicznych muszą uwzględniać całkowitą wydajność chłodzenia przy temperaturze otoczenia 25 °C.
2) Ze złączką pośrednią GL.
3) Z pompą SR25.2 maks. 2 bar bezw.

Przykład zamówienia:
1 chłodnica ECM-2 wraz z 2 wymiennikami ciepła ze szkła ECM-2G oraz 2 pompami perystaltycznymi SR25.2, zasilanie 115V 60Hz:
Nr części 1x 02K7510Xa; 2x 97K0100; 2x 01P9125.
Złączka pośrednia GL oraz złączki przewodowe dla połączeń przewodów o różnych średnicach przy wymienniku ciepła – zob. karty katalogowe 3-5.1.1 oraz 7-1.1.

 

 

PGC1000 jest przeznaczony dla klientów, którzy szukają prostych, dokładnych, ekonomicznych, modułowych i o bardzo niskich wymaganiach konserwacji, rozwiązań analitycznych.

Zaprojektowany z myślą o najwyższej wydajności i opłacalności. 

PGC1000, to instalowany w terenie chromatograf gazowy (GC), umożliwiający pomiary C1 do C9+, inertów i H2S, w różnych strumieniach pochodzących z przemysłu przetwórstwa węglowodorów (HPI). Analizator ten jest idealny do pomiaru lekkich gazów węglowodorowych w miejscach, gdzie dostępna jest niewielka przestrzeń. PGC1000 jest doskonałym wyborem dla większości zastosowań w przemyśle przetwórstwa gazowego oraz do monitorowania gazów paliwowych, takich jak gaz ziemny, gaz syntetyczny, metan i/lub biogaz.

Innowacyjne cechy produktu PGC1000 obejmują:
•Kompaktowe wymiary – 16 cali;
•Tradycyjne komponenty analityczne;
•System operacyjny Windows CE®;
•Interaktywny, graficzny wyświetlacz.

Chromatograf NGC8206 umożliwia zdalną analizę składu gazu ziemnego od N2 do C6+ (opcjonalnie stężenie H2S) oraz wykorzystanie pozyskanych danych w zewnętrznym oprogramowaniu.

Chromatograf został stworzony z myślą o najwyższym poziomie niezawodności działania.

Zintegrowany, 32- bitwy sterownik Windows ® CE, bezproblemowo przetwarza wszystkie chromatogramy, dokonuje niezbędnych obliczeń, a także raportuje wyniki w czasie rzeczywistym, dostarczając wiarygodne oraz aktualne informacje. NGC8206 zapisuje dane historyczne, które można wykorzystać do rozliczeń oraz weryfikacji poprawności pracy urządzenia.

Chromatograf wymaga nie tylko bardzo małej przestrzeni, ale również bardzo małej mocy, dzięki czemu może pracować nieprzerwanie.

Chromatograf NGC8206 to łatwe w obsłudze urządzenie umożliwiające pomiar składu gazu ziemnego w każdym punkcie łańcucha dostaw, od odwiertu po rynek dystrybucji.

Analizatory gazów spalinowych firmy ABB przeznaczone są do optymalizacji / kontroli procesów spalania oraz monitorowania emisji spalin. W ofercie znajdują się zarówno analizatory do pomiarów in-situ zawartości tlenu jak również kompleksowe rozwiązania służące do pomiaru stężenia tlenu oraz niespalonych lotnych związków organicznych (COe).

Dostępne modele:

Endura AZ20 – wysokiej jakości analizator zawartości tlenu w gazach spalinowych zapewniający dokładny i szybki odczyt wartości pomiarowych tlenu, w celu optymalizacji procesów spalania i monitorowania emisji spalin.
Endura AZ25 – analizator zawartości tlenu in-situ przeznaczony do pracy w wysokich temperaturach > 600°C.
Endura AZ30 – przeciwwybuchowy / ognioszczelny analizatorem gazów spalinowych, przeznaczonym do pracy w strefach zagrożenia wybuchem.
AZ40 to analizator zawartości tlenu i niespalonych lotnych związków w spalinach. Pomiar poziomu nadmiarowego tlenu realizowany jest z użyciem czujnika cyrkonowego. Udoskonalony czujnik tlenku węgla pozwala na pomiar niespalonych lotnych związków w spalinach (COe).

Seria EL3060 została zaprojektowana specjalnie do pracy w strefach zagrożonych wybuchem. Analizator gazu składa się z zabudowanej w ognioszczelnej obudowie jednostki sterującej, która może zawierać jeden moduł pomiarowy.

Seria analizatorów EL3060 to urządzenia o kompaktowych rozmiarach, zaprojektowana dla stref zagrożonych wybuchem. Analizator gazu składa się z jednostki sterującej, zabudowanej w ognioszczelnej obudowie, która może zawierać także jeden moduł pomiarowy. Fotometr IR posiada oddzielną, ognioszczelną obudowę i może być zainstalowany niezależnie od jednostki sterującej. Solidna i ognioszczelna konstrukcja spełnia wymagania dotyczące stosowania w strefach zagrożonych wybuchem (Strefa 1, Kategoria 2G zgodnie z europejskimi przepisami ATEX). Wyświetlacz z ekranem dotykowym umożliwia bezpieczną obsługę bez konieczności otwierania obudowy.

Urządzenia serii EL3060 pochodzą z linii modułowych analizatorów Advance Optima, które od wielu lat są stosowane w analityce procesowej.

•Fotometr procesowy Uras26;
•Paramagnetyczne analizatory tlenu Magnos206, Magnos28
•Analizatory przewodności cieplnej Caldos27, Caldos25.

Analizatory tlenu oraz przewodności cieplnej, mogą być połączone z fotometrem na podczerwień. Daje to możliwość realizowania złożonych zadań pomiarowych z wewnętrzną korekcją czułości skrośnej. Przy użyciu systemu EL3060 możliwa jest jednoczesna analiza do 5 różnych składników gazowych.

Zalety 
•Sprawdzona technologia pomiarowa
•Kompaktowa budowa, łatwość łączenia modułów
•Intuicyjne menu, bezpieczna obsługa za pomocą ekranu dotykowego
•Łatwy montaż
•Nowoczesne moduły komunikacyjne: Modbus, PROFIBUS.