Pomiar przepływu wody i ścieków w kanałach grawitacyjnych

Przenośne i stacjonarne urządzenia firmy Teledyne Isco pomiaru przepływu wykorzystują laserową, hydroakustyczną oraz ultradźwiękową metodę pomiarową. Instalowane są w istniejących kolektorach, bez konieczności ich przebudowy. Służą do celów rozliczeniowych oraz monitoringu sieci kanalizacyjnych.
Więcej informacji:
Pomiar przepływu wody i ścieków w kanałach grawitacyjnych