Pomiar On-line sumy związków lotnych w tytoniu

Każdy kto ma do czynienia z procesem przetwarzania tytoniu wie, że prawidłowe określenie zawartości wilgoci jest kluczowe dla tego procesu. Po bardziej wnikliwej analizie okazuje się jednak, że pomiary typu on-line oparte na metodzie podczerwieni, mikrofal lub metodzie pojemnościowej w rzeczywistości nie mierzą „tej samej” wilgotności co wago-suszarki, używane jako urządzenia do pomiarów referencyjnych. Tytoń jest dość złożonym produktem i podczas procesu jego przetwarzania dodaje się często do niego wiele składników jak humeaktany, aromaty i inne „ulepszacze”. Tytoń rodzaju Virginia lub Oriental zawierają naturalny cukier i inne lotne związki. W typowym teście przy użyciu wago-suszarki ( o różnych parametrach – od 16 godzin w 100 C poprzez 3 godziny w 105 C i do krótszych okresów w wyższej temperaturze), wilgotność i lotne związki są tracone i różnica wagi jest określana jako całkowita lub suma związków lotnych.

Więcej informacji:

Pomiar On-line sumy związków lotnych w tytoniu