Kontrola pracy filtrów workowych – monitoring ilości pyłu

Ciągła kontrola pracy filtrów workowych zarówno w procesach spalania jak i wytwarzania, ma nie tylko wymiar środowiskowy, ale także ekonomiczny. Sprawność filtrów workowych, wykrywanie ich nieszczelności i ochrona przed uszkodzeniem w znaczny sposób obniżają koszty eksploatacji całej instalacji. Wczesne wykrycie niewłaściwej pracy urządzenia odpylającego pozwala na odpowiednio szybką i sprawną wymianę worka. Zastosowanie monitoringu ilości pyłu umożliwia właściwą ocenę rzeczywistego stanu worka filtracyjnego, co pozwala wymieniać jedynie te worki, które nie pracują w sposób prawidłowy. Uszkodzenie worka filtracyjnego w wielomodułowym układzie odpylania powoduje postój instalacji związany z koniecznością zlokalizowania usterki a następnie jej usunięcia. Prosty układ monitoringu natychmiast lokalizuje miejsce uszkodzenia, co chroni użytkownika przed policzalnymi stratami związanymi z postojem instalacji (koszty magazynowania surowców, zatrzymanie produkcji, opóźnienia w dostawach).

Więcej informacji:

Kontrola pracy filtrów workowych – monitoring ilości pyłu