Zapalarki elektryczne do palników przemysłowych

Zapalarki elektryczne do palników przemysłowych

Elektryczne zapalarki o wysokiej energii wyładowania iskrowego do zapalania iskrowego gazowych i olejowych palników przemysłowych. Wysoka energia wyładowania iskrowego uzyskiwana jest dzięki rozładowaniu wysokonapięciowego kondensatora poprzez układ tyrystorowy.

Produkty:

Zapalarka elektryczna D-HG 400 firmy DURAG

wysokoenergetyczne-urzadzenie-zaplonowe-d-hg-400-smallWysokoenergetyczne urządzenie zapłonowe D-HG 400 zapewnia zapłon paliw gazowych  ciekłych w palnikach przemysłowych dowolnej wydajności. Posiada specjalną konstrukcję umożliwiająca odchylanie palnika.

Zapalarka elektryczna ręczna LSI-17-MH12-15-L-TP12

wysokoenergetyczne-urzadzenie-zaplonowe-d-hg-400-smallapalarka ręczna zasilana z wbudowanego akumulatora 12V NiMH, długość lancy maks. do 2 m, energia wyładowania iskrowego 2J, stosowana do przemysłowych palników nie posiadających stałych zapalarek.