Sondy pomiarowe parametrów fizykochemicznych

Sondy pomiarowe parametrów fizykochemicznych (pH, temperatura itd.)

Sondy pomiarowe firmy YSI pracujące samodzielnie lub we współpracy z przepływomierzami i automatami do poboru prób firmy Teledyne Isco. Umożliwiają ciągły pomiar i rejestrację takich parametrów jak: pH, temperatura, konduktywność, tlen rozpuszczony, potencjał redox, mętność itd.

Produkty:

Sonda wieloparametrowa YSI 600R firmy YSI

m-ysi 600xl_htm_m62a07ffdSonda 600R należy do rodziny sond YSI 600. Przeznaczona jest do pomiaru parametrów fizykochemicznych w ściekach, wodach powierzchniowych oraz podziemnych. Sonda YSI 600R umożliwia skonfigurowanie czujników pomiarowych parametrów fizykochemicznych tj.: temperatura, konduktywność, pH, tlen rozpuszczony oraz potencjał redox.

Sonda wieloparametrowa YSI 600XL firmy YSI

m-ysi 600xl_htm_m62a07ffdSonda YSI 600XL umożliwia skonfigurowanie czujników pomiarowych parametrów fizykochemicznych tj.: temperatura, konduktywność, pH, tlen rozpuszczony, zasolenie oraz potencjał redox.