Przepływomierze profilujące do kanałów otwartych oraz przewodów zamkniętych

Przepływomierze profilujące do kanałów otwartych oraz przewodów zamkniętych seria ADFM Pro20 firmy TELEDYNE ISCO

Przepływomierz seria ADFM firmy Teledyne Isco służy do pomiaru i rejestracji przepływu ścieków w częściowo oraz całkowicie wypełnionych kolektorach. Ze względu na zaawansowaną hydroakustyczną technikę pomiaru „Range Gated” oraz dzięki zastosowaniu 5-wiązkowej sondy pomiarowej, urządzenie umożliwia wyznaczenie rzeczywistego profilu prędkości w przekroju pomiarowym.

Przepływomierze profilujące do kanałów otwartych oraz przewodów zamkniętych seria ADFM Pro20 firmy TELEDYNE ISCO Pomiar prędkości realizowany jest za pomocą 2 par sensorów wysyłających wiązki w 4 różnie zorientowanych kierunkach pod kątem 10o oraz 20o. Głębokość wyznaczana jest na podstawie pomiaru czasu propagacji 5-tej wiązki, wysyłanej pionowo. Wraz z prędkością oraz głębokością, w pamięci urządzenia rejestrowany jest w sposób ciągły przepływ. Mierzone są trzy wektory/składowe prędkości względem przestrzennego układu współrzędnych XYZ.
Przy znanej prędkości rozchodzenia się fali ultradźwiękowej w ośrodku, obliczany jest czas powrotu sygnału odbitego pochodzącego z różnych odległości od sondy. Rozwiązanie takie umożliwia wyznaczenie prędkości średniej dla poszczególnych komórek pomiarowych. Rozmiar komórek pomiarowych definiowany jest przez użytkownika na etapie programowania urządzenia. Przepływ obliczany jest na podstawie wyznaczonego profilu prędkości.
Przepływomierz ADFM Pro20 rejestruje również parametry diagnostyczne tj. siła sygnału, % poprawnych wyników, co umożliwia łatwą kontrolę pracy sondy oraz prawidłowy wybór miejsca pomiarowego.

Dostarczane wraz z urządzeniem oprogramowanie Flowlink5 umożliwia programowanie urządzenia, podgląd on-line mierzonych parametrów oraz szybki export do komputera zapisanych wyników. Ponadto, oprogramowanie jest narzędziem pomocnym podczas statystycznej analizy zmierzonych parametrów.
Urządzenie przeznaczone jest do pracy w terenie jako przenośne lub stacjonarne. Wersja przepływomierza w obudowie o stopniu szczelności IP68, umożliwia jego stosowanie w  miejscach o wysokiej wilgotności oraz wszędzie tam, gdzie istnieje możliwość jego zatopienia jak np. w studniach kanalizacyjnych.

ZALETY:
  • Precyzyjna metoda pomiaru przepływu ścieków (również szybkozmiennego) na poziomie 1-2% odczytu dzięki zastosowanej technologii „Range Gated”;
  • wyznaczanie on-line profilu prędkości oraz możliwość jego podglądu w trybie off i on-line za pomocą oprogramowania Flowlink 5;
  • zastosowanie 4 sensorów pomiaru prędkości umożliwia wyznaczenie trzech składowych prędkości XYZ;
  • pomiar przepływu nie wymagający inwestycji w przebudowę kanału, prosta instalacja w istniejącej studni;
  • wyznaczanie prędkości średniej niezależnie dla poszczególnych komórek pomiarowych w obrębie każdej z 4 wiązek; łączna liczba komórek od 80 do 100;
  • od 8 do 10tys. cząstkowych wyników pomiarowych prędkości dla wszystkich komórek w czasie 1minuty;
  • brak konieczności kalibracji oraz rekalibracji sondy w terenie;
  • najwyższy stopień ochrony IP68 umożliwiający montaż przepływomierza w studniach kanalizacyjnych.

 

DANE TECHNICZNE:

PRZEPŁYWOMIERZ

ADFM Pro20

Wymiary i ciężar Obudowa IP68 – W 724, 254mm, 16kg

Obudowa IP65 – W445xS375xG170mm, 11kg

Obudowa Do montażu w studni IP68
>Do montażu naściennego IP65
Zasilanie 12…36V DC, 10VDC minimum, 36VDC maximum
Czas pracy baterii przy rejestracji danych co 15min. Dla baterii alkalicznych o pojemności 26Ahr – 22 tygodnie
Wbudowana pamięć Typu FLASH; pojemność standardowo 32MB (300tys. wyników); opcjonalnie do 440MB

Typy rejestrowanych danych

Przepływ Q, prędkość średnia V, napełnienie h, dane diagnostyczne, temperatura

Przepływ Q

Dokładność 1-2% odczytu

Prędkość V:

Profil prędkości dla przekroju pomiarowego na podstawie niezależnych pomiarów dla poszczególnych komórek w obrębie każdej z 4 wiązek
Max. prędkość ~9,0m/s
Rozmiar komórki pomiarowej 50-300mm, programowana przez użytkownika
Zakres dla wyznaczania profilu prędkości 230mm do 6m
Dokładność 0,5% odczytu, +/-3,0mm/s

Napełnienie h:

Zakres pomiarowy 110mm do 6m
Dokładność 0,5% odczytu, ±0,5mm

Częstotliwość

1,23MHz

Siła sygnału powrotnego

Narzędzie diagnostyczne; siła sygnału powrotnego wyznaczana dla poszczególnych wiązek oraz komórek pomiarowych

Jakość wyników

Narzędzie diagnostyczne: % poprawnych wyników wyznaczana dla poszczególnych wiązek oraz komórek pomiarowych
Transmisja danych RS232, 57,600 bps
Temperatura pracy -26° do 52°C
Oprogramowanie Flowlink 5, umożliwiające import danych z urządzenia, podgląd mierzonych parametrów, podgląd profilu prędkości w trybie off i on-line, analizę statystyczną wyników

SONDA

5-wiązkowa

Metoda pomiaru Pomiar napełnienia za pomocą sensora ultradźwiękowego lub/i opcjonalnie sensora różnicowego ciśnienia. Pomiar prędkości przy użyciu 4 sensorów ultradźwiękowych – metoda „Range Gated”.
Długość przewodu 15, 30 i 45m
Temperatura pracy -5° do 35°C
Materiał Uretan
Wymiary/Ciężar D 200xS 75x W 40mm / 1,5kg

Rys. 1 z poziomu oprogramowania Flowlink 5

Przepływomierze profilujące do kanałów otwartych oraz przewodów zamkniętych seria ADFM Pro20 firmy TELEDYNE ISCO

Rys. 2 Pomiar przepływu w przekroju pomiarowym przy zastosowaniu 5-wiązkowej sondy ultradźwiękowej