Infralab 710 system bezkontaktowego i ultraszybkiego pomiaru wilgotności oraz analizy białka, kolagenu, tłuszczu, cukru w produktach spożywczych

Infralab 710 system bezkontaktowego i ultraszybkiego pomiaru wilgotności oraz analizy białka, kolagenu, tłuszczu, cukru w produktach spożywczych

INFRALAB 710 jest wolnostojącym działającym niezależnie urządzeniem do ultraszybkiego i bezkontaktowego pomiaru wilgotności oraz innych parametrów (np. zawartości tłuszczu, cukrów, białek, kolagenu i nikotyny) produktów spożywczych. Dzięki zastosowaniu mierników INFRALAB 710 możliwa jest obserwacja zmian parametrów substancji z wyjątkowo krótkim czasem odpowiedzi. Dzięki uniwersalności konstrukcji INFRALAB 710 znajduje zastosowanie zarówno w przemyśle spożywczym, chemicznym, tekstylnym, drzewnym oraz przy produkcji ceramiki i wielu innych produktów.

ZASTOSOWANIA:

 • Dokładny pomiar wilgotności w:
  • produktach spożywczych takich jak: cukier, mąka, skrobia, płatki śniadaniowe, kawa, czekolada, herbata, mleko w proszku
  • karmie dla zwierząt, mączce sojowej, mączce rybnej, nasionach oleistych
  • proszkach farmaceutycznych – kontrola procesu suszenia proszków farmaceutycznych w suszarkach fluidalnych
  • tytoniu, wiórach drzewnych, płytach wiórowych, drewnie, fornirze,korku
  • proszkach ceramicznych, cemencie, piasku, glinie, mieszankach budowlanych, minerałach (rudy miedzi, ołowiu, niklu, bentonit,kaolin, wapień, boksyt, dolomit, kreda, inne)
  • chemikaliach takich jak: detergenty, granulaty gumowe i tworzywa sztuczne, materiały wybuchowe, celuloza, żywice
 • Dokładny i równoczesny pomiar wilgotności oraz zawartości nikotyny i/lub cukrów w różnych rodzajach tytoniu
 • Dokładny i równoczesny pomiar wilgotności oraz zawartości glutenu w mące
 • Dokładny i równoczesny pomiar wilgotności oraz zawartości białka, cukrów i łuszczów w produktach spożywczych
 • Dokładny i równoczesny pomiar wilgotności oraz zawartości oleju w czipsach i produktach z nasion oleistych (rzepak, oliwki, inne)

ZALETY:

 • Możliwość równoczesnego pomiaru do trzech parametrów za pomocą jednego miernika
 • Pomiar ultraszybki umożliwiający kontrolę procesów bardzo dynamicznych
 • Bardzo niski poziom szumów, stabilność wskazań
 • Niewrażliwość na zmienne warunki otoczenia
 • System konfigurowany według wymagań klienta
 • Miernik jest dostarczany po wstępnej kalibracji
 • Prosta kalibracja
 • System nie wymaga rutynowej konserwacji
 • Gwarancja pięcioletnia na źródło światła i silnik koła filtrów
 • Niskie koszty eksploatacji
 • Obudowa odporna na warunki przemysłowe – wysoką wilgotność i i zapylenie
 • Dostępna wersja do strefy zagrożonej wybuchem

TECHNIKA POMIARU:

Podstawowym wymogiem prawidłowego sterowania pracą instalacji przemysłowych, jest właściwy pomiar – prowadzony z wysoką dokładnością, powtarzalnością i stabilnością. Na tym polu miernik InfraLab710 nie ma sobie równych. Opatentowany superszybki pomiar umożliwia co najmniej 10-krotnie szybszy czas odpowiedzi w porównaniu do innych przyrządów. Większa szybkość pomiaru oznacza otrzymanie bardziej reprezentatywnego obrazu przebiegu procesu technologicznego.
Kolejną zaletą tej techniki jest obniżony poziom szumów, który wraz ze zwiększoną dokładnością pozwala na prowadzenie procesu bliżej wyznaczonych parametrów granicznych, co w efekcie powoduje szybszy zwrot poniesionych kosztów inwestycji. Układ podwójnego detektora, unikalne rozwiązanie firmy NDC Infrared Engineering, oznacza niezrównaną długoterminową stabilność miernika. Technikę dodatkowo dopracowano z wykorzystaniem zwierciadła półprzepuszczalnego LAPDOG, zapewniającego odpowiednią kontrolę pracy detektorów. Starzenie się źródła promieniowania oraz innych elementów miernika nie mają wpływu na jego kalibrację.
Technologia pełnego spektrum pomiarowego (Virtual Full Spectrum – VFS) pozwala na wykorzystanie szerszego spektrum podczerwieni, dzięki czemu możliwe jest zastosowanie doskonalszych modeli kalibracyjnych. Technika VFS może okazać się szczególnie przydatna w stosunku do materiałów o
pozornie niezmiennej charakterystyce. Jest tak dlatego, że subtelne, sezonowe zmiany składu, koloru lub rozmiaru cząstek mogą, przy zastosowaniu mierników konwencjonalnych, spowodować powstawanie przesunięć kalibracyjnych. Wprowadzenie techniki VFS zdecydowanie obniża koszty powodowane powtórnymi kalibracjami.
Jeden przyrząd InfraLab710 zdolny jest do jednoczesnego pomiaru trzech wielkości. Przykładowo w przemyśle spożywczym jednocześnie mogą być mierzone wilgotność, zawartość tłuszczów, białek i cukrów. W miarę ewoluowania stanu prawnego oraz zagadnień związanych z kontrolą jakości coraz częściej pojawia się potrzeba mierzenia parametrów innych niż tylko wilgotność; stosując miernik InfraLab710 można już dziś wyjść naprzeciw tym wymogom.

Rysunek głowicy pomiarowej InfraLab710.

Infralab 710 system bezkontaktowego i ultraszybkiego pomiaru wilgotności oraz analizy białka, kolagenu, tłuszczu, cukru w produktach spożywczych

Niewrażliwość na zmienne warunki otoczenia. W odróżnieniu od innych mierników, InfraLab710 toleruje zmiany warunków oświetlenia, temperatury produktu, otoczenia, a także wilgotności względnej. Sekret ukryty jest w konstrukcji filtra optycznego, najbardziej zaawansowanej technologii na skalę światową. Jesteśmy w stanie osiągnąć tolerancje filtrów niewykonalne dla innych producentów. Rutynowo, w celu skorygowania wpływu wilgotności względnej na mierzoną wilgotność produktu, stosujemy filtry określone z dokładnością do nanometra. Oznacza to w praktyce, iż miernik InfraLab710 można stosować w dowolnym miejscu niewiele zważając na warunki środowiska takie jak dobowe i sezonowe wahania wilgotności względnej i temperatury, a także bez potrzeby stosowania kosztownych osłon przed światłem naturalnym lub sztucznym oświetleniem.
Dla tak niezawodnych mierników jak InfraLab710, rutynowa obsługa NIE jest wymagana. Zestaw automatycznych bezpieczników zapobiega przypadkowym  uszkodzeniom. Lampa oraz silnik objęte są 5-letnią gwarancją; ewentualna wymiana trwa poniżej 10 minut.  Dzięki zastosowaniu nowatorskiej, modułowej konstrukcji miernika InfraLab710, przez cały okres eksploatacji nie zachodzi potrzeba regulacji jego układu optycznego. Dzięki swej niezwykłej stabilności, miernik nie wymaga wykonywania okresowych kalibracji. Powyższe cechy powodują, iż w okresie eksploatacji urządzenie InfraLab710 oferuje najniższy z możliwych koszt eksploatacji.
Doświadczenie producenta. Decydując się na inwestycję tak znacznej wartości, trzeba mieć pewność ciągłego wsparcia ze strony producenta. Za nazwą NDC Infrared Engineering kryje się ponad 30 lat doświadczenia w technice pomiarowej. Oznacza to, że każdy klient może liczyć na pomoc odpowiednią dla własnego, specyficznego zastosowania miernika. NDC IE to zakłady znajdujące się w USA, Wielkiej Brytanii, Niemczech  oraz w Chinach; przeszkolony personel sprzedaży i serwisu działa w ponad 60 krajach całego świata. Pracownicy NDC IE, całkowicie oddani technice kontrolno pomiarowej, zapewniają najwyższą stabilność organizacyjną, a ugruntowana pozycja firmy na rynku ma niebagatelne znaczenie tam, gdzie chodzi o stałe i pewne wsparcie ze strony producenta.
Infralab 710 system bezkontaktowego i ultraszybkiego pomiaru wilgotności oraz analizy białka, kolagenu, tłuszczu, cukru w produktach spożywczych InfraLab to inteligentne urządzenie dostarczające skalibrowane sygnały pomiarowe. Miernik stanowi podstawowy element strukturalny sieci, który nie musi współpracować z interfejsem operatora ani z jednostką sterującą. Pozwala to uniknąć niepotrzebnych kosztów. Miernik posiada wyjście analogowe, wyjście USB moźliwość łączenia w sieć EtherNet, DeviceNet, Profibus Modus oraz wbudowany dotykowy wyświetlacz ciekłokrystaliczny umożliwiający obsługę miernika. Dla prostych instalacji użytkownik może wybrać pojedyncze urządzenie Miernik InfraLab magazynować nawet do 1000 wyników pomiarów na wbudowanym dysku twardym z możliwością późniejszego zgrania na komputer i transferu do MS Excell. W przypadku bardziej złożonych układów lub większych wymagań klienta proponujemy system złożony z miernika i komputera klasy PC (opcjonalnie Laptop) wraz z oprogramowaniem umożliwiającym obserwację historii pomiarowej na wyświetlaczu komputera, obróbkę wyników, i ograniczone jedynie pojemnością dysku twardego gromadzenie danych pomiarowych. Nie istnieją praktycznie żadne ograniczenia odnośnie lokalizacji poszczególnych urządzeń na terenie zakładu. Eksploatowany system może w prosty sposób rozrastać się stosownie do zmieniających się potrzeb w zakresie pomiarów. Liczba ponad 18 tysięcy zainstalowanych urządzeń świadczy o nadzwyczajnym doświadczeniu firmy NDC Infrared Engineering w różnych sektorach przemysłu.
Infralab 710 system bezkontaktowego i ultraszybkiego pomiaru wilgotności oraz analizy białka, kolagenu, tłuszczu, cukru w produktach spożywczych

Firma NDC IE jest również w stanie podjąć się w razie potrzeby opracowania nowych zastosowań – dzięki doświadczeniu i posiadanym na miejscu możliwościom produkcyjnym w zakresie filtrów. Za nazwą SpeedCal kryje się sprawdzona koncepcja dostarczania wszystkich urządzeń wstępnie skalibrowanych. Standard Referencyjny (Auto Reference Standard) pozwala uźytkownikowi dokonać rutynowej kontroli miernika w czasie kilku sekund, bez konieczności uciekania się do kosztownych badań laboratoryjnych.

Mierzone parametry i maksymalne zakresy
pomiarowe

Wilgotność 0 – 90 %
Zawartość tłuszczy 0 – 70 %
Zawartość białka 0 – 70 %
Inne parametry

Dokładności pomiarowe (typowo)

Wilgotność: 0,1 % zakresu pomiarowego
Tłuszcze: 0,25 % zakresu pomiarowe
Białka: 0,1 % zakresu pomiarowego

Metoda pomiarowa

Absorpcja bliskiej podczerwieni (NIR)

Średnica wiązki promieniowania padającej na
produkt

60 mm (10 mm opcjonalnie)

Wrażliwość na światło otoczenia

Pomiar nie jest wrażliwy na światło sodowe, fluorescencyjne, Tungstenowe, słoneczne

Czas odpowiedzi

10 sekund dla trzech parametrów

System referencyjny

System podwójnego detektora ze wspólną ścieżką dla wiązki pomiarowej i referencyjnej

Kalibracja

Wstępna kalibracja fabryczna; nie wymaga rutynowej re-kalibracji

Awaryjność

Nie wymaga rutynowej konserwacji, MTBF – 10 lat, gwarancja na silnik i lampę – 5 lat

Wyświetlacz

Dotykowy ekran LCD w Mierniku, Możliwość wyświetlania do 3 parametrów równocześnie

Pobór próbek

Podawane przez operatora na tackach, Bez dokładnych wymagań wagowych. Wyświetlanie parametrów Za pomocą Wyświetlacza Lokalnego; po próbkowaniu podaje wynik.

Interfejs Ręczny (Handheld  Interface)

Terminal przenośny z dotykowym ekranem LCD z wyświetlaczem graficznym; zasilany ze Skrzynki Połączeniowej

Wyjścia analogowe

RS 232, USB, Ethernet RJ45

Protokoły Databus

Ethernet, DeviceNet, Modbus, Profibus, inne na życzenie

Zasilanie

Uniwersalne

Temperatura otoczenia

0 – 40 ºC

Obudowa

Standardowo aluminiowa, dla zastosowań spożywczych oraz farmaceutycznych obudowa wykonana ze stali nierdzewnej z oknem szafirowym

Stopień ochrony obudowy

Możliwość rozbudowania do opcji IP 65 (ekwiwalent NEMA 4)

Wymiary

320 x 520 x 517 mm

Certyfikaty CE

EN50081-1
EN50082-1
EN61010-1

file_download