Mobilne automaty do poboru prób wody i ścieków

Mobilne automaty do poboru prób wody i ścieków

Produkty:

Przewoźne, przenośne automaty do poboru prób wody i ścieków GLACIER firmy TELEDYNE ISCO

m-isco-glacier_htm_49a358a6Przewoźne automaty do poboru prób firmy Teledyne Isco to najnowszej generacji urządzenia łączące w niedużej kompaktowej obudowie funkcje samplerów przenośnych z systemem przechowywania zebranych prób w temperaturze poniżej 4ºC. Połączenie to zapewnia pobór prób ścieków zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Przewoźne, przenośne automaty do poboru prób wody i ścieków AVALANCHE firmy TELEDYNE ISCO

m-isco-avalanche_htm_68b51074Przewoźne automaty do poboru prób firmy Teledyne Isco to najnowszej generacji urządzenia łączące w niedużej kompaktowej obudowie funkcje samplerów przenośnych z systemem przechowywania zebranych prób w temperaturze poniżej 4ºC. Połączenie to zapewnia pobór prób ścieków zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Przenośne automaty do poboru prób ścieków i wód powierzchniowych GLS / 3700 / 6712 firmy TELEDYNE ISCO

m-isco-portable_htm_m1bc86595Przewoźne automaty do poboru prób firmy Teledyne Isco to najnowszej generacji urządzenia łączące w niedużej kompaktowej obudowie funkcje samplerów przenośnych z systemem przechowywania zebranych prób w temperaturze poniżej 4ºC. Połączenie to zapewnia pobór prób ścieków zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.