Przepływomierze i profilomierze do rzek

Przepływomierze i profilomierze do rzek

Oferowane urządzenia wykorzystywane są w badaniach mających na celu pomiar przepływu, wyznaczenie pionowego rozkładu prędkości w danym profilu pomiarowym, wyznaczenie przekroju poprzecznego koryta naturalnego, jak również określenie lokalnych/punktowych prędkości przepływu. Przeznaczone są do pomiaru w naturalnych oraz sztucznych ciekach powierzchniowych.

Produkty:

Miernik hydroakustyczny do pomiaru prędkości punktowej ADV FlowTracker

m-sontek-flow-racker1Urządzenie typu ADV – FlowTracker – służy do wyznaczenia natężenia przepływu w kanałach otwartych oraz naturalnych korytach rzecznych metodą jedno- lub wielopunktowego pomiaru prędkości. Ze względu na zastosowaną puls-koherencyjną technikę pomiaru, FlowTracker zaliczany jest do grupy najdokładniejszych urządzeń pomiarowych.

Przepływomierz profilujący do koryt naturalnych typu ADCP RiverSurveyor M9 firmy SONTEK / YSI

m-sontekPrzepływomierz profilujący RiverSurveyor M9 to najnowszej generacji urządzenie hydroakustyczne służące do pomiaru i rejestracji prędkości, głębokości oraz przepływu wody w naturalnych korytach rzecznych oraz kanałach otwartych. Cechami wyróżniającymi są możliwość pomiarów prędkości w zakresie głębokości od 0,06 do 30m z automatyczną kompensacją rozmiaru komórek pomiarowych, zintegrowany systemy GPS GGA/VTG lub RTK GPS, bogate możliwości komunikacji oraz obróbki danych.

Przepływomierz profilujący do koryt naturalnych typu ADCP RiverSurveyor S5 firmy SONTEK / YSI

m-sontekPrzepływomierz profilujący RiverSurveyor S5 to najnowszej generacji urządzenie hydroakustyczne służące do pomiaru i rejestracji prędkości, głębokości oraz przepływu wody w naturalnych korytach rzecznych oraz kanałach otwartych. Cechami wyróżniającymi są: zastosowanie 5 wiązkowej głowicy pomiarowej z automatyczną kompensacją rozmiaru komórek pomiarowych, zintegrowany system GPS GGA/VTG lub RTK GPS, bogate możliwości komunikacji oraz obróbki danych.

Przepływomierz profilujący ARGONAUT SL 3MHz, 1.5MHz, 500 kHz firmy SONTEK / YSI

argonaut-sl-smallPrzepływomierz Argonaut SL służy do pomiaru przepływu w kanałach otwartych oraz korytach naturalnych. Zastosowana technologia „Range Gated” umożliwia, poza pomiarem przepływu, również wyznaczenie profilu prędkości w przekroju koryta. Urządzenie przeznaczone jest do stacjonarnych oraz okresowych pomiarów terenowych.

Przepływomierz profilujący SonTek IQ Standard oraz IQ Plus firmy SONTEK / YSI

iqplus-smallPrzepływomierz SonTek IQ przeznaczony jest  do pomiaru prędkości, głębokości oraz przepływu w kanałach otwartych oraz korytach naturalnych. Zastosowanie 5-wiązkowej głowicy pomiarowej, pracującej w oparciu o najbardziej zaawansowane techniki ultradźwiękowe, umożliwia wyznaczenie profilu prędkości oraz pomiar przepływu już od głębokości 8 cm. Urządzenie przeznaczone jest do stacjonarnych oraz okresowych pomiarów terenowych. SonTek IQ występuje w dwóch wersjach: Standard i Plus.

Modułowe przepływomierze ścieków oraz wód powierzchniowych Seria 2100 firmy TELEDYNE ISCO

m-isco-2100_htm_2c95810cModułowe przepływomierze serii 2100 firmy Teledyne Isco służą do pomiaru i rejestracji przepływów w warunkach bezciśnieniowych: w sieciach kanalizacyjnych, na dopływach i odpływach oczyszczalni ścieków, w kolektorach deszczowych oraz wodach powierzchniowych. Urządzenia wykorzystywane są jako przenośne i stacjonarne. Unikalną cechą przepływomierzy jest ich modułowa konstrukcja umożliwiająca elastyczność konfiguracji poszczególnych modułów tj.: modułów pomiarowych, komunikacyjnych oraz zasilających.

Pomiar natężenia przepływu metodą chemiczną TQ - Tracer firmy SOMMER

tq_tracer_smallUrządzenie TQ-Tracer firmy Sommer służy do szybkiego pomiaru natężenia przepływu z wykorzystaniem metody chemicznej. TQ-Tracer jest rozwiązaniem dla cieków o turbulentnym, burzliwym przepływie.