Filtracja wody i cieczy przemysłowych

Filtracja wody i cieczy przemysłowych

Separatory zanieczyszczeń (hydrocyklony) i  filtry piaskowe o wysokiej efektywności dla różnych cieczy przemysłowych. Systemy filtracji dla chłodni i obiegów chłodzących. Automatyczne filtry sitowe. Filtry workowe.

Kategorie: