QuickTOC ultra – Analizator Węgla Organicznego (OWO)

QuickTOC ultra – Analizator Węgla Organicznego (OWO)

Analizator on-line do pomiaru zawartości OWO jak również OW, OWN, RWO. Pomiary są wykonywane zgodnie z obowiązującymi normami. QuickTOC jest odpowiedni do pomiarów na oczyszczalniach ścieków zarówno komunalnych jak i przemysłowych. Analizator można rozszerzyć o jednoczesny pomiar Nog.