QuickTOC NPO – ekonomiczny monitoring ścieków na odpływie z OŚ

QuickTOC NPO – ekonomiczny monitoring ścieków na odpływie z OŚ

QuickTOC­_NPO jest polecany do  kontroli i monitorowania ścieków z oczyszczalni ścieków przemysłowych oraz komunalnych, czy też wody technologicznej przed odprowadzeniem ich do rzek czy jezior. Analizator umożliwia pomiar 4 parametrów: Nog, Pog, OWO oraz ChZT poprzez korelację do węgla organicznego