QuickTOC effluent – OWO – Woda Technologiczna, Ścieki surowe i oczyszczone

QuickTOC effluent  – OWO – Woda Technologiczna, Ścieki surowe i oczyszczone

Analizator do ciągłej kontroli ładunku organicznego w wodzie technologicznej i ściekach. Wysoką wiarygodność pomiarów i pełną zgodność z metodami referencyjnymi osiągnięto bez konieczności filtracji próbki i stosowania katalizatorów mineralizacji.