Analizatory online węgla organicznego (OWO)

Analizatory do ciągłego pomiaru zawartości węgla organicznego w wodzie kotłowej, parze i kondensacie jak również wodzie ultra czystej dla przemysłu farmaceutycznego. Pomiar OWO bez użycia odczynników chemicznych z unikalną możliwością kalibracji analizatora przy pomocy gazu wzorcowego. Brak konieczności filtracji ścieku przed analizą jest daje pełny i wiarygodny obraz o ładunku substancji organicznych w próbce.

Produkty:

QuickTOC pharma – OWO – Woda Ultraczysta, Woda do Płynów Infuzyjnych

QuickTOC pharma – OWO – Woda Ultraczysta, Woda do Płynów Infuzyjnych

Ciągły monitoring jakości wody o wysokiej czystości w zakładach farmaceutycznych zgodnie z obowiązującymi normami. Minimalizacja kosztów eksploatacji poprzez unikatową możliwość walidacji pomiarów przy pomocy certyfikowanego wzorca gazowego zamiast roztworów ciekłych.

SPRAWDŹ navigate_next

QuickTOC uv – OWO – Do mało wymagających aplikacji

QuickTOC uv – OWO – Do mało wymagających aplikacji

Urządzenie przeznaczone do aplikacji, w których wystarczająca jest kontrola jedynie Rozpuszczonego Węgla Organicznego w próbce a czas pomiaru może być wydłużony. Urządzenie wymaga stosowania katalizatorów mineralizacji w postaci roztworu nadsiarczanu oraz lampy UV.

SPRAWDŹ navigate_next

QuickTOC effluent  – OWO – Woda Technologiczna, Ścieki surowe i oczyszczone

QuickTOC effluent – OWO – Woda Technologiczna, Ścieki surowe i oczyszczone

Analizator do ciągłej kontroli ładunku organicznego w wodzie technologicznej i ściekach. Wysoką wiarygodność pomiarów i pełną zgodność z metodami referencyjnymi osiągnięto bez konieczności filtracji próbki i stosowania katalizatorów mineralizacji.

SPRAWDŹ navigate_next

QuickTOC condensate – OWO – Woda, Para, Kondensat

QuickTOC condensate – OWO – Woda, Para, Kondensat

Szybki i dokładny pomiar węgla organicznego w kondensacie i instalacjach przygotowania pary. Analizator zapewnia stały monitoring substancji organicznych na poziomie ppb lub ppm.

SPRAWDŹ navigate_next