Analizatory do oznaczania azotu ogólnego (Nog) oraz fosforu ogólnego (Pog)

Ciągła kontrola parametrów sumarycznych takich jak azot i fosfor ogólny daje szybki i precyzyjny obraz o istotnych parametrach ścieku zarówno przemysłowego jak i komunalnego. LAR jest jedyną firmą oferującą połączenie tych pomiarów z OWO i ChZT w ramach pojedynczego systemu