Analizatory ChZT

NOWOŚĆ. Szybki pomiar wykorzystujący wiarygodną metodę bezpośredniego oznaczania chemicznego zapotrzebowania tlenu (ChZT) w próbkach ścieków nie wymaga stosowania reagentów chemicznych i katalizatorów wspomagających utlenianie. Brak konieczności filtrowania próbki oraz sprawdzona skuteczność w najtrudniejszych aplikacjach sprawia, że bezodczynnikowy pomiar ChZT to szybka, nowoczesna i pewna metoda do wiarygodnego określania ładunku ścieków zgodnie z obowiązującymi wymaganiami.

Produkty:

QuickTOC pharma – OWO – Woda Ultraczysta, Woda do Płynów Infuzyjnych

QuickTOC pharma – OWO – Woda Ultraczysta, Woda do Płynów Infuzyjnych

Ciągły monitoring jakości wody o wysokiej czystości w zakładach farmaceutycznych zgodnie z obowiązującymi normami. Minimalizacja kosztów eksploatacji poprzez unikatową możliwość walidacji pomiarów przy pomocy certyfikowanego wzorca gazowego zamiast roztworów ciekłych.

SPRAWDŹ navigate_next

QCOD o – ChZT – Trudne ścieki przemysłowe i komunalne, ścieki surowe i podczyszczone

QCOD o – ChZT – Trudne ścieki przemysłowe i komunalne, ścieki surowe i podczyszczone

QuickCOD_o przeznaczony jest do ciągłego pomiaru Chemicznego Zapotrzebowania na Tlen (ChZT). Zasada działania oparta jest na metodzie utleniania termicznego (temperatura powyżej 1200°C).QuickCOD_o jest urządzeniem dedykowanym do pomiarów ChZT w ściekach komulanych oraz przemysłowych. Analizator może posiadać do dwóch kanałów pomiarowych.

SPRAWDŹ navigate_next