Biomonitor – pomiar BZT oraz ARS (w tym BZT5 poprzez korelację)

Biomonitor – pomiar BZT oraz ARS (w tym BZT5 poprzez korelację)

BioMonitor firmy LAR wykorzystuje dopracowaną przez naukowców firmy i opatentowaną, metodę pomiaru wartości BZT (w tym i BZT5 ).

Metoda pomiaru BZT przez BioMonitor polega na dokładnym odwzorowaniu procesu zachodzącego w oczyszczalni ścieków z kaskadą komór o idealnym wymieszaniu. Możliwość wykorzystania osadu czynnego z danego obiektu sprawia, że wyniki są bardzo dokładne i odwzorowują faktyczny poziom BZT.

ZASADA DZIAŁANIA:

Osad czynny danej oczyszczalni ścieków, bądź dozowany z miniaturowego systemu hodowli i stabilizacji osadu czynnego, dodawany jest do dwóch równoległych ciągów komór z idealnym wymieszaniem. Do ciągów tych dodawane jest także powietrze w celu przyśpieszenia procesu i umożliwienia pomiaru BZT.

W ciągu pierwszym następuje pomiar respiracji endogennej wprowadzonego osadu, co odpowiada parametrom jakie mierzy się w próbce zerowej konwencjonalnej metody oznaczenia BZT.

Do ciągu drugiego, oprócz powietrza i osadu czynnego, dodaje się również badane ścieki. Mikroorganizmy zawarte w osadzie czynnym rozkładają zawarte w ściekach substancje ulegające biodegradacji, wykazując przy tym zwiększone zapotrzebowanie na tlen. Pomiar koncentracji tlenu mierzony jest w ostatnich komorach obydwu ciągów. Na tej podstawie urządzenie wylicza Biologiczne Zapotrzebowanie na Tlen.

Na przyśpieszenie procesu wpływają:

 • podwyższona do 30° C temperatura przeprowadzania procesu
 • idealne wymieszanie próbki
 • nadmiar dostępnego tlenu

ZASTOSOWANIA:

 • Typowe zastosowania on-line to monitorowanie odpływu ścieków i monitorowanie ścieków w oczyszczalniach.

ZALETY:

 • Unikalna i dokładna metoda pomiaru BZT uwzględniająca oddychanie endogenne (ARS) bakterii;
 • Równoległe odczyty ARS – informujące o kondycji osadu czynnego;
 • Wysoka korelacja z BZT5;
 • Możliwość wykorzystania osadu czynnego z danej oczyszczalni;
 • Czytelny, ciekłokrystaliczny wyświetlacz;
 • Łatwo dostępna i prosta klawiatura;
 • Obecność szerokiego zakresu plików pomocy;
 • System samo sprawdzający elektronikę urządzenia;
 • Alarm złego funkcjonowania;
 • Wykresy z ostatnich 48 godzin pracy;
 • Pełna pomoc w postaci plików HELP;
 • Magazynowanie wyników z ostatnich 3 miesięcy pracy;
 • Port drukarki;
 • Automatyczne rozcieńczanie próbki;
 • Dwuczęściowa szafa sterująca powodująca rozdzielenie układu pomiarowego od modułu elektronicznego;
 • Obudowa ze stali nierdzewnej;
 • Ruchoma klawiatura;

Zakres pomiarowy

Dostosowany do potrzeb użytkownika
od 0 ÷ 50 mg O2/dm3 do 0 ÷ 200 000 mg O2/dm3

Czas odpowiedzi

4 min

Wyjścia

dwa 4÷20 mA, RS-232, wyjście na drukarkę

Zasilanie

230 / 115 VDC , 50/60 Hz, 50 VAC

Obudowa

IP65 (NEMA 12-13)

Wymiary

600 x 720 x 420 mm (W x H x D)

Waga

70 kg

file_download