Analizatory firmy LAR

Analizatory do pomiaru ciągłego węgla organicznego (OWO), chemicznego, biologicznego zapotrzebowania tlenu (ChZT, BZT), toksyczności, azotu całkowitego, fosforu całkowitego firmy LAR.