Aktualności

W 2011 roku otrzymaliśmy tytuł „Gazele Biznesu 2012” miesięcznika Puls Biznesu przyznawany małym i średnim firmom. Dzięki naszym sukcesom w wielu projektach i długofalowych relacjach z klientami, jesteśmy jedną z najdynamiczniej rozwijających się firm na polskim rynku. Osiągnęliśmy wzrost przychodu w wysokości niemal 150% w ciągu 3 lat.

Z przyjemnością informujemy, że od stycznia 2013 roku OMC ENVAG został przedstawicielem handlowym i technicznym firmy AMETEK Process Instruments na terenie Polski.

AMETEK Process Instruments jest światowym koncernem (marki wchodzące w skład koncernu, to m.in.: Western Research, ASOMA, Land, Thermox, Dycor, Process Instruments)  produkującym analizatory do kontroli procesów technologicznych dla  wielu gałęzi przemysłu, m.in. dla:

 • Petrochemii, Rafinerii
 • Energetyki
 • Hut metali
 • Przetwarzania i przesyłu gazu ziemnego
 • Farmacji
 • Produkcji półprzewodników
 • Produkcji gazów technicznych
 • Hut szkła
 • Przemysłu celulozowo-papierniczego
 • Monitoringu zanieczyszczeń i środowiska
 • Badania ogniw paliwowych
 • oraz wielu innych…

Firma AMETEK specjalizuje się głownie w kontroli poniższych procesów:

 • Proces Clausa (SRU)
 • Spalanie / ogrzewanie
 • Suszenie rozpuszczalników farmaceutycznych
 • Monitoring emisji zanieczyszczeń
 • Monitorowanie procesów fermentacji
 • Przetwarzanie i przesyłanie gazu ziemnego
 • Procesy rafineryjne i petrochemiczne
 • Kontrola atmosfery przy obróbce cieplnej
 • Analizy gazów resztkowych/próżni
 • Oznaczanie wilgotności w gazach węglowodorowych i gazach o wysokiej czystości
 • Kontrola zanieczyszczeń w gazach o wysokiej i ultra-wysokiej czystości
 • Monitoring jakości gazu
 • Monitorowanie przebiegu reakcji

AMETEK Process Instruments specjalizuje się w  projektowaniu innowacyjnych analizatorów, które służą do zwiększania wydajności i poprawy jakości produktów. Oferowane analizatory wykorzystują następujące techniki pomiarowe:

 • Optyczne  – UV, Vis, oraz IR
 • Metody laserowe ekstrakcyjne oraz in-situ – TDLA (Tunable Diode Laser Absorption)
 • Pomiar wilgotności metodą mikrowagi kwarcowej (QCM – Quartz Crystal Microbalance)
 • Spektrometria masowa
 • Punkt rosy metodą chłodzonego lustra
 • Metoda pomiaru tlenu z wykorzystaniem tlenku cyrkonu